Welkom!

Zomertijd- komkommertijd?

Graag heet ik u/jou van harte welkom om mijn website. De zomer is inmiddels ingegaan. Dat betekent voor mij veelvuldig in kerkdiensten voorgaan. In de vakantietijd zijn er veel open gevallen diensten in preekroosters. Onder de rubriek agenda kunt u zien, waar ik in de maanden juli en augustus hoop voor te gaan.

Het woord vakantie komt van het woord vacatio, wat ‘vrijgesteld van’ betekent. In de zomertijd ben je, als je vakantie hebt, een tijdje vrijgesteld van werk. De zomertijd biedt juist extra ruimte voor bezinning en meditatie. De dienst aan God kent geen vakantie, wel recreatie! Herschepping. Dat wil God, die geen vakantie kent (hoewel hij na de schepping rustte op de 7e dag) ons geven, opdat wij als nieuwgeboren en herboren mensen in het nieuwe seizoen in mogen gaan.

Rest mij u,jou een goede zomertijd te wensen.

Westervoort, zomer 2017.