Onder deze rubriek vindt u documenten, artikelen van de hand ds. J.W. Wind.
Deze zijn via PDF te downloaden.
U bent vrij om deze te gebruiken.

In het jaar 2013 was het 150 jaar geleden dat de staat der Nederlanden de slavernij officieel afgeschaft had. In 2014 herdacht ons land het feit dat vijftig jaar eerder de Trans- Atlantische
slavenhandel beëindigd was.

Slaven in de Lichtkring van het evangelie

Persoonlijk verslag predikantenconferentie Leicester ( april 2015) thema: Lijden in de tegenwoordige tijd.
Artikel in De Waarheidsvriend ( april 2015 nummer 17) orgaan van de Gereformeerde Bond.

leicester

leicester 2

gott- Heimat- Oranien

Artikel n.a.v. de inhuldiging van prins Willem Alexander tot koning der Nederlanden op 30 april 2013. Artikel gepubliceerd voor “Der Grenzbote” orgaan van de Ev. altreformierter Kirche Niedersachsen.

Gott-Heimat-Oranien

Verslag van persoonlijk onderzoek naar de positie van de Zeeuwse Kerk in de 17e eeuw en haar houding t.a.v. de slavernij en slavenhandel. Onderzoek n.a.v. herdenking 150 jaar afschaffing slavernij en 200 jaar slavenhandel. Onderzoek richt zich met name op een geschrift  ‘ bedenckingen over de Guineeschen slaefhandel’ van de Zeeuwse predikant Georgius de Raad ( 1625-1677). Het geschrift is in Vlissingen in 1665 verschenen (zie hiervoor ook mijn publicatie in het historisch blad  ‘Zeeland’  (23.1 2014). ‘Zeeland’  is een tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschapen. Tevens wordt er een poging  gedaan om deze Vlissingse predikant met zijn (in die tijd opmerkelijk) geschrift tegen de achtergrond van de 17e en 18e eeuwse gereformeerde vroomheidsbeweging aangeduid met ‘De Nadere Reformatie’ te plaatsen.

 

Georgius de Raad

Sporen van de Nadere Reformatie in de Acta van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Rotterdam van de 17 e eeuw.
Artikel aan de hand van doctoraal scriptie Nadere Reformatie te Rotterdam.
Verschenen in documentatieblad Nadere Reformatie van de Stichting Studie Nadere Reformatie (1998-2).

Sporen van de Nadere Reformatie