Home

Welkom op mijn vernieuwde website, die onlangs weer online is. Hiernaast zijn er verschillende rubrieken.

In de rubriek voorstellen valt er een korte levensloop van mij te lezen

Verder treft u onder de rubriek agenda data met locaties van door mij gehouden kerkdiensten aan.

Sinds kort is er een nieuwe pagina op mijn website toegevoegd: preken en meditaties. In deze rubriek heb ik twee preekschetsen van mijn hand n.a.v. Hemelvaart en Pinksteren geplaatst. Tevens verwijs ik naar www. preekwijzer. nl waar de preekschetsen te lezen zijn.

Verder heb ik op de website de rubriek publicaties opgenomen. Het betreffen twee kerkhistorische artikelen, die ik respectievelijk in 1998 en 2015 geschreven heb. Eén artikel handelt over de doorwerking van de Nadere Reformatie te Rotterdam, verschenen in het Documentatieblad Nadere Reformatie (1998) en het ander artikel gaat over de houding van de Zeeuwse kerken en haar predikanten tegenover de slavernij en de slavenhandel in de 17- e eeuw. Dit artikel verscheen in het Reformatorisch Dagblad in juni 2015 n.a.v. mijn lezing, die ik destijds te Vrouwenpolder gehouden heb.

Mocht u n.a.v. deze website of  door mij gehouden kerkdiensten willen reageren dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het contactformulier, die onder contact te vinden is.

Dank ook aan mijn zoon Evert-Jan, die deze website mogelijk heeft gemaakt.

Graag tot uw dienst!

Westervoort, 29 Mei 2019