Home

Welkom op mijn vernieuwde website, die onlangs weer online is. Hiernaast zijn er verschillende rubrieken.

In de rubriek voorstellen valt er een korte levensloop van mij te lezen

Verder treft u onder de rubriek agenda data met locaties van door mij gehouden kerkdiensten aan.

Sinds kort is er een nieuwe pagina op mijn website toegevoegd: preken en meditaties. In deze rubriek heb ik een preekschets van mijn hand n.a.v. Hemelvaart (1 Petrus 1:4) geplaatst. Tevens verwijs ik naar www. preekwijzer. nl waar de preekschets ook te lezen valt.

Mocht u n.a.v. deze website of  door mij gehouden kerkdiensten willen reageren dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het contactformulier, die onder contact te vinden is.

Dank ook aan mijn zoon Evert-Jan, die deze website mogelijk heeft gemaakt.

Graag tot uw dienst!

Westervoort, Mei 2019