Home

Welkom op mijn website. Er zijn verschillende rubrieken.

In de rubriek voorstellen valt er een korte levensloop van mij te lezen

Verder treft u onder de rubriek agenda data met locaties van door mij gehouden kerkdiensten (D.V.) aan.

In de rubriek preken en meditaties heb ik naast twee preekschetsen een preek over Lucas 13:10-17 opgenomen. De preek over ‘de gekromde vrouw ‘ heb ik in 2018 in enkele gemeenten gehouden.

Verder heb ik op de website de rubriek publicaties opgenomen. Het betreffen o.a twee kerkhistorische artikelen.

Mocht u n.a.v. deze website of  door mij gehouden kerkdiensten willen reageren dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het contactformulier, die onder contact te vinden is.

Graag tot uw dienst

Jan-Willem Wind (vdm) Westervoort, 18 November 2019.