Home

Allereerst :Welkom op mijn website!

Inmiddels zijn veel coronamaatregelen sterk afgeschaald en kunnen we ons weer redelijk vrij bewegen. Ook bij kerkdiensten kunnen meer mensen worden toegelaten en is zingen ( nog wel beperkt) weer mogelijk. Alle reden om de Heere daarvoor te danken! Wel moet gezegd worden dat de 1 1 /2 maatregel ook voor het kerkelijk leven een behoorlijke inperking is. We hopen dat op niet al te lange termijn er een onbeperkt aantal mensen in de samenkomsten onder het Woord aanwezig kan zijn!

Wat ons persoonlijk betreft gaat er de komende tijd veel veranderen! Eind oktober van dit jaar vestigen wij ons in Damwâld (Damwoude). Een omgeving die voor ons erg bekend is. In die zin is het ook een stukje thuiskomen.

We hopen daar een goede tijd te hebben en ook (van) daar (uit) tot een zegen in Gods Koninkrijk en met name de Kerk te zijn. Ik blijf vanuit de nieuwe woonplek als ambulant predikant binnen de PKN beschikbaar en hoop vele gemeenten dienstbaar te zijn.

Westervoort, 20 september 2021.