Home

Allereerst :Welkom op mijn website!

Inmiddels zijn veel coronamaatregelen sterk afgeschaald en kunnen we ons weer redelijk vrij bewegen. Ook bij kerkdiensten kunnen meer mensen worden toegelaten en is zingen ( nog wel beperkt) weer mogelijk. Alle reden om de Heere daarvoor te danken! Wel moet gezegd worden dat de 1 1 /2 maatregel ook voor het kerkelijk leven een behoorlijke inperking is. We hopen dat op niet al te lange termijn er een onbeperkt aantal mensen in de samenkomsten onder het Woord aanwezig kan zijn!

De eerlijke vraag die we moeten stellen is deze: Hoe staat het met het geestelijk leven van de kerk/ gemeente en ons persoonlijk leven er nu voor? Heeft deze zware tijd ons nu naar de Heere uitgedreven of niet? Of zijn we verder van de Heere en Zijn dienst afgedreven? Het gaat niet alleen om de kerkgang maar in de eerste plaats om ons hart. Was en is de Heere in onze binnenkamer te vinden (geweest). Of is er (een toename van) lauwheid in godsdienstig opzicht? Hoe slaat de balans uit? Is er wel een echte lust om weer onder het Woord van God te komen en ons door het Woord van de Heere te laten gezeggen? Dat is de vraag voor ons allen! Om met psalm 25: 6 (berijmd) na te zeggen: Wie heeft lust den Heer te vrezen , ’t allerhoogst en eeuwig goed?

Naar welke kant de balans ook uitslaat in psalm 95: 4 is daar nog de Bazuin van Gods kant: Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft Z(m) ijn heil-, en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden!

Juni 2021