Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen:

opleiding

Jan-Willem Wind werd op 19 oktober 1965 in Apeldoorn geboren.
In dezelfde Veluwse plaats doorliep hij de lagere- en middelbare school.
Na het behalen van het VWO diploma aan het Christelijk Lyceum in 1985 deed hij de vooropleiding Latijn en Grieks en begon in 1987 aan de studie Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Oudestraat).

De theologische studie werd in 1994 afgerond met een kerkhistorisch doctoraal scriptie over de Nadere Reformatie in Rotterdam ( 1652-1683).
Naast het hoofdvak Kerkgeschiedenis waren kerkrecht en symboliek (leer van de inhoud en geschiedenis van de belijdenisgeschriften) de doctorale bijvakken.

predikantschap

In 1995 deed hij het kerkelijk examen en volgde het beroep naar Birdaard c.a. in het hoge noorden van Friesland. Op 26 maart 1995 werd hij daar bevestigd en deed hij intrede (Tsjerke oan ‘e Ie).
Na vijf Friese jaren verruilde hij deze gemeente met Bunschoten- Spakenburg, waar hij op 9 april 2000 bevestigd werd en intrede deed. 

In deze levendige gemeenschap aan de rand van de voormalige Zuiderzee was hij van 2000 tot en met 2007 werkzaam.
In september 2007 ontving hij een beroep van de gemeente Sint-Laurens (Zeeland),waar hij op 6 januari 2008 intrede deed. Na ruim 6 jaar deze gemeente (Noordweg) gediend te hebben woont hij als beroepbaar predikant (Protestantse Kerk in Nederland) in Westervoort (nabij Arnhem).


Vanuit deze plaats in de Liemers ( Driehoek Arnhem- Zevenaar- Doesburg) gaat hij veelvuldig in kerkdiensten op vele plaatsen in het land voor. Van 1 juni 2015 tot en met 15 januari 2016 verleende hij bijstand pastoraat in de Protestantse Gemeente te Veenendaal.
Jan –Willem Wind is in 1993 getrouwd met Claudia Petri en hebben samen twee kinderen (1996 en 1998) en is lid van de Hervormde Gemeente te Randwijk.