Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen:

Korte Levensloop

Op 19 oktober 1965 werd ik in Apeldoorn geboren. In deze plaats heb ik voor een groot gedeelte mijn jeugdjaren doorgebracht.
Na het behalen van het VWO diploma ben ik in Apeldoorn en vervolgens in Kampen theologie gaan studeren.

De theologische studie werd in 1994 met een kerkhistorisch onderwerp over de Nadere Reformatie in Rotterdam (1652-1683) afgerond.
Naast het hoofdvak Kerkgeschiedenis waren kerkrecht en symboliek (leer van de inhoud en geschiedenis van de belijdenisgeschriften) mijn doctorale bijvakken.

predikantschap

Vanaf 26 maart 1995 heb ik drie gemeenten ons land mogen dienen (Burdaard ca, Bunschoten en Sint Laurens). Op dit moment ben ik beroepbaar predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland en ga vanuit mijn woonplaats Damwâld (Damwoude) veelvuldig in kerkdiensten (modaliteit Gereformeerde Bond) op vele plaatsen in het land voor. Sinds 1 februari 2021 ben ik als ambulant predikant inzetbaar.


Op de Preekzoeker van de PKN staan de mogelijke data, waarop ik voor zou kunnen gaan. Wie weet treffen wij elkaar onder het Woord of op andere wijze.

Januari 2021 Jan-Willem Wind.